Read More

ทำความรู้จักกับ Alpine Hiking Scale (SAC)

ระดับความยากง่ายของเส้นทางเดินเขาในโซนอัลไพน์ Alpine Hiking Scale เป็นการจัดลำดับความยากง่ายของเส้นทางในการเดินเขาในกลุ่มเทือกเขาแอลป์โดยกลุ่ม Swiss Alpine Club หรือเรียกสั้นๆว่า SAC ซึ่งทำการให้คำนิยามความยากง่ายของเส้นทางแบ่งออกเป็น 6 ระดับเพื่อให้นักปีนเขาสามารถประเมิณ ความสามารถ ความเสี่ยง วางแผนเส้นทาง อุปกรณ์ และแผนการขอความช่วยเหลือหากเกิดอุบัติเหตุระหว่างเส้นทางได้…
Read More
Read More

“มหัศจรรย์เสียงตามทาง” ตอนที่ 2

“บางครั้ง โดยเฉพาะในคืนที่มืดมิด บามเรตเชอร์ ได้ระรัวเสียงเรียก ต้นไม้ สัตว์ป่า และ ผีป่า ทั้งหมดมาพร้อมกัน เพื่อที่จะอธิบายว่า วัฎจักรของธรรมชาติ ความตายนั้นทำให้เกิดการเกิดใหม่ เหมือนดังฤดูหนาวอันหฤโหด จนถึงตอนนี้ มันยังคงตามมาด้วยฤดูใบไม้ผลิอันแสนสดใสเสมอ”
Read More